AKTUALNOŚCI
Szkolenia dla nauczycieli pt. „Praca z uczniem innej narodowości”.
29 LISTOPADA 2019

W dniu 29 listopada 2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, odbyło się szkolenie pt. „Praca z uczniem innej narodowości”. W szkoleniu uczestniczyło 22 nauczycieli z województwa łódzkiego.

Konferencja pt. „Integracja cudzoziemców w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.
29 LISTOPADA 2019

W Instytucie Europejskim w dniu 27 listopada 2019 roku, odbyła się konferencja pt. „Integracja cudzoziemców w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Szkolenie kadry pomocy społecznej w zakresie wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi.
28 LISTOPADA 2019

W ramach Projektu nr 5/8-2017/OG-FAMI pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców” współfinansowane ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji” w dniu 25 listopada 2019 r. w Hotelu Ambasador Premium odbyło się „ Szkolenie kadry pomocy społecznej w ...

Szkolenia dla nauczycieli pt. „Edukacja uczniów obcojęzycznych, podstawy nauczania języka polskiego jako obcego”.
5 LISTOPADA 2019

W dniu 30 października 2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, odbyło się szkolenie pt. „Edukacja uczniów obcojęzycznych, podstawy nauczania języka polskiego jako obcego”.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl