AKTUALNOŚCI
Szkolenia dla nauczycieli pt. „Edukacja uczniów obcojęzycznych”.
16 GRUDNIA 2019

W dniu 16 grudnia 2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, odbyło się szkolenie pt. „Edukacja uczniów obcojęzycznych”. W szkoleniu uczestniczyło 25 nauczycieli z województwa łódzkiego.

Zajęcia integracyjne dzieci polskich i cudzoziemskich w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
13 GRUDNIA 2019

W zajęciach integracyjnych 13 grudnia 2019 r., które odbyły się w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi brało udział 17 dzieci cudzoziemskich i 16 dzieci polskich ze szkół podstawowych z terenu Miasta Łodzi. W całości zajęcia dotyczyły wielokulturowej Łodzi. W pierwszej ...

Szkolenia dla nauczycieli pt. „Praca z uczniem innej narodowości”.
29 LISTOPADA 2019

W dniu 29 listopada 2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, odbyło się szkolenie pt. „Praca z uczniem innej narodowości”. W szkoleniu uczestniczyło 22 nauczycieli z województwa łódzkiego.

Konferencja pt. „Integracja cudzoziemców w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.
29 LISTOPADA 2019

W Instytucie Europejskim w dniu 27 listopada 2019 roku, odbyła się konferencja pt. „Integracja cudzoziemców w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl