Rozpoczęła się rekrutacja uczestników kursu języka polskiego dla cudzoziemców

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, że w ramach projektu

pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców” rozpoczęła się rekrutacja uczestników kursu  języka polskiego dla cudzoziemców

 

Kurs realizowany będzie w formie stacjonarnej na terenie Miasta Łodzi.
Poziom kursu uzależniony będzie od rzeczywistej znajomości
języka polskiego przez zrekrutowanych cudzoziemców i wyniku testu sprawdzającego wiedzę.

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na kursy języka polskiego

na adres wykonawcy:

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC sp. z o. o.
ul. Warszawska 49 lok. 50
25-531 Kielce
numer telefonu to: + 48 41 368 76 22
mail:biuropragmatic.kielce@gmail.com

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.   Wypełnioną i podpisaną odręcznie deklarację udziału w projekcie.

2.   Wypełniony i podpisany odręcznie formularz zgłoszeniowy .

3.   Wypełnioną i podpisaną odręcznie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4.   Skan lub zdjęcie karty pobytu lub pierwszych stron paszportu.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Pliki do pobrania:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl