Aktualności

Konferencja pt. „Integracja cudzoziemców w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.
29 listopada 2019

W Instytucie Europejskim w dniu 27 listopada 2019 roku, odbyła się konferencja pt. „Integracja cudzoziemców w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Konferencję otworzyła Anetta Chlebicka zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej.

Jako prelegenci wzieli udział: zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy MRPiPS Mirosław Przewoźnik,  naczelnik Wydziału Form Wsparcia Zatrudnienia DRP  MRPiPS  Maria Borek, kierownik Zespołu Azylu, Migracji i Integracji COPE MSWiA - Bartosz Ziółkowski, zastępca kierownika  Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej WZRiPS ŁUW – Anna Rosławska, kierownik Działu Obsługi Świadczeń i Odwołań w PUP Łódź – Wschód – Grażyna Rzeźnik, zastępca przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałaania Handlowi Ludźmi Fundacja Light House – Daniela Hoppe.

Podczas konferencji zostały omówione następujące tematy:

- Integracja cudzoziemców w świetle ustawy o pomocy społecznej,

- Formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce,

- Pomoc udzielana przez urzędy pracy,

- Rola Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w integracji cudzoziemców na poziomie regionalnym,

- Przeciwdziałanie handlowi ludźmi,

- Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w praktyce Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód.

W konferencji brało udział 80 uczestników z ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie.

 

Pliki do pobrania:

- Rola Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w integracji cudzoziemców na poziomie regionalnym.

- Pomoc udzielana przez urzędy pracy.

Pozostałe aktualności
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl