Aktualności

Szkolenia dla nauczycieli pt. „Praca z uczniem innej narodowości”.
29 listopada 2019

W dniu 29 listopada 2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, odbyło się szkolenie pt. „Praca z uczniem innej narodowości”. W szkoleniu uczestniczyło 22 nauczycieli z województwa łódzkiego.

Szkolenie przeprowadziła Małgorzata Zasuńska - kierownik Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego i Współpracy Międzynarodowej (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społeczno Szkolnych).

Pliki do pobrania:

- Materiały szkoleniowe. Praca z uczniem innej narodowości.

Pozostałe aktualności
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl