Aktualności

Szkolenia dla nauczycieli pt. „Edukacja uczniów obcojęzycznych”.
16 grudnia 2019

W dniu 16 grudnia 2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, odbyło się szkolenie pt. „Edukacja uczniów obcojęzycznych”.
W szkoleniu uczestniczyło 25 nauczycieli z województwa łódzkiego.

Pozostałe aktualności
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl