Aktualności

Posiedzenie Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
14 lutego 2020

W dniu 13 lutego 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się posiedzenie Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W posiedzeniu wzięła również udział jako gość Pani Beata Sowińska pracownik Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - koordynator projektu "Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców". Pani Beata Sowińska zaprezentowała Radzie główne cele projektu, zrealizowane i planowane działania projektu. Odpowiadała również na pytania członków Rady dotyczące projektu".

Pozostałe aktualności
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl