Aktualności

Szkolenia z rozwiązywania problemów wynikających z różnic międzykulturowych z 16 lipca 2020 r.
29 lipca 2020

"W dniu 16 lipca 2020 r. odbyło się szkolenie on-line na temat "Rozwiązywanie problemów wynikających z różnic międzykulturowych".

W szkoleniu brało udział 25 pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie i powiatowych urzędów pracy województwa łódzkiego.

 

Celem tego szkolenia było zdobycie przez pracowników jednostek pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy, obsługujących klientów cudzoziemskich, wiedzy, umiejętności

i kompetencji w zakresie:

 • komunikacji i współpracy z reprezentantem obcej kultury;
 • własnych uwarunkowań kulturowych i ich wpływu na percepcję świata oraz tego, jak różnice kulturowe warunkują przebieg komunikacji;
 • dostosowania swojego zachowania do kontekstu kulturowego klienta i radzenia sobie w sytuacjach niejednoznacznych;
 • komunikacji zgodnie z obowiązującym w danej kulturze kodem komunikacyjnym – werbalnie, pozawerbalnie i wirtualnie;
 • postawy otwartości wobec innych kultur i postrzegania różnorodności jako zasobu;
 • efektywnego zarządzania różnorodnością w zespole i wykorzystywania jej potencjału;
 • efektywnej komunikacji w różnorodnych zespołach;
 • specyfiki różnic wynikających z innego kontekstu kulturowego;
 • kształtowania wśród pracowników postawy otwartości i akceptacji różnic;
 • przeciwdziałania konfliktom wynikającym z różnic;
 • uświadomienia sobie "nieświadomego uprzedzenia" (unconscious bias) i jego konsekwencji dla pracy zespołu i funkcjonowania organizacji;
 • przezwyciężania uprzedzeń i stereotypów.

Szkolenie zorganizowano we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach działania 5, poddziałania 5.2 projektu pn. "Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców".

Pozostałe aktualności
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl