Aktualności

Punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców spoza UE w Łodzi.
21 października 2020

W dniu rozpoczęły działalność 2 punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców spoza UE w Łodzi w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (ul. Piotrkowska 103) lub w Biurze Obsługi Klienta w Skierniewicach (ul. Jagiellońska 29) .Punkty informacyjno-doradcze świadczą bezpłatną pomoc dla cudzoziemców w zakresie doradztwa integracyjnego, doradztwa zawodowego, porad prawnych, pomocy psychologa, doradztwa kulturowego, pomocy w załatwianiu spraw administracyjnych i życiowych.

Ze względu na sytuację epidemiczną, cudzoziemcy zainteresowani uzyskaniem pomocy w ww. punktach powinni umawiać się na wizyty za pomocą poczty elektronicznej : skierniewice@punktinfo.pl lub lodz@punktinfo.pl, lub telefonicznie pod numerem 600 98 55 11" .

Pozostałe aktualności
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl