Aktualności

Warsztaty on line "Praca z klasą wielokulturową"
10 grudnia 2020

W dniu 3 grudnia 2020 r. odbył się warsztat on line "Praca z klasą wielokulturową", w którym nauczyciele szkół podstawowych i średnich województwa łódzkiego.

W trakcie zajęć ich uczestnicy rozmawiali o:


1. wielokulturowości i jej aspektach,
2. o emocjach jakie towarzyszą uczniowi migrantowi w klasie wielokulturowej,
3. roli asystenta wielokulturowego i regulacjach prawa oświatowego w tym zakresie,
4. kompetencjach wielokulturowych nauczycieli,
5. o wartościach i zagrożeniach funkcjonowania klasy wielokulturowej,
6. stereotypach funkcjonujących w języku oraz o tym czego nie mówić, unikać i co stosować w zamian.

Uczestnicy poznali również kilka praktycznych pomysłów jak przeprowadzić warsztaty wielokulturowe w klasie oraz przykłady współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży, pomocne w zrozumieniu zjawiska migracji."

Pozostałe aktualności
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl