Aktualności

Szkolenia on-line "Udzielanie pomocy osobom będącym ofiarami handlu ludźmi".
10 grudnia 2020

"W dniach 7-8 grudnia 2020 r. odbyło się szkolenie on-line "Udzielanie pomocy osobom będącym ofiarami handlu ludźmi".

W trakcie szkolenia jego uczestnicy - pracownicy jednostek pomocy społecznej województwa łodzkiego, zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

1. definicją handlu ludźmi,
2. metodami działania sprawców tego typu czynów,
3. czynnikami globalnymi i personalnymi, sprzyjającymi handlowi ludźmi,
4. danymi posiadanymi przez Krajowe Centrum za lata 2014-2020,
5. zasadami preidentyfikacji i identyfikacji ofiar handlu ludźmi,
6. zasadami funkcjonowania systemu wspierania ofiar handlu ludźmi.
W trakcie szkolenia omówiono również wybrane przypadki handlu ludźmi. Rozmawiano także o traumie, jakiej doświadczają osoby będące ofiarami handlu ludźmi."

Pozostałe aktualności
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl