Zaproszenie na konferencje pt. „Integracja cudzoziemców w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”

 Z A P R O S Z E N I E

 

Wojewoda Łódzki

 

 zaprasza:

 

pracowników socjalnych

w jednostkach pomocy społecznej

i pracowników powiatowych urzędów pracy

województwa łódzkiego

 

do udziału w Konferencji

„Integracja cudzoziemców w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”

 

która odbędzie się 27 listopada 2019 r.

w godzinach 9:00-16:00

 

w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi

Łódź ul. Piotrkowska 262/264

 

 

Szczegółowy program konferencji zostanie przekazany uczestnikom oraz zamieszczony na stronie internetowej fami8.lodzkie.eu

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wysłanie formularza zgłoszenia wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych, znajdujących się na stronie internetowej projektu fami8.lodzkie.eu .

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji w terminie do 25 listopada 2019 r.

na adres skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka lub pisemnie na adres Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej 90-502 Łódź ul. Żeromskiego 87.


Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszenia.
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
- Agenda - konferencja 27.11.2019.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl