Szkolenia z rozwiązywania różnic wielokulturowych dla pracowników pup i pomocy społecznej z województwa łódzkiego.

Z A P R O S Z E N I E

 

Wojewoda Łódzki

 

 zaprasza:

 

pracowników socjalnych

w jednostkach pomocy społecznej

i pracowników powiatowych urzędów pracy

województwa łódzkiego

 

do udziału w  szkoleniu  „Rozwiązywanie problemów wynikających z  różnic międzykulturowych”

które odbędzie się 16 marca 2020 r.

 

w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

90-242 Łódź ul. Jaracza 74

 

 

Szczegółowy program szkolenia zostanie przekazany uczestnikom oraz zamieszczony na stronie internetowej www.fami8.lodzkie.eu

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie przez pracodawcę zainteresowanej osoby pisemnego zgłoszenia wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych, znajdujących się na stronie internetowej projektu www.fami8.lodzkie.eu .

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu w terminie do 27 lutego 2020 r.

na adres skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka lub pisemnie na adres Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej 90-502 Łódź ul. Żeromskiego 87.

 

 
Szkolenie jest organizowane w ramach projektu nr 5/8-2017/OG-FAMI
pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”
współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 

Pliki do pobrania:

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
- Hormonogram szkolenia „Rozwiązywanie problemów wynikających z różnic międzykulturowych”.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl