Szkolenie dla pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej i pracowników powiatowych urzędów pracy województwa łódzkiego z „Przeciwdziałanie handlowi ludźmi”.

Z A P R O S Z E N I E

 

dla

 

pracowników socjalnych

w jednostkach pomocy społecznej

i pracowników powiatowych urzędów pracy

województwa łódzkiego

 

do udziału w szkoleniu

„Przeciwdziałanie handlowi ludźmi”,

które odbędzie się 27 marca 2020 r.

 

w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi

przy ul. Kilińskiego 145

 

Szkolenie poprowadzi Pani Irena Dawid-Olczyk

Prezes Fundacji „La Strada”

 

 

Szczegółowy program szkolenia zostanie przekazany uczestnikom oraz zamieszczony na stronie internetowej www.fami8.lodzkie.eu.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie przez pracodawcę zainteresowanej osoby pisemnego zgłoszenia wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych, znajdujących się na stronie internetowej projektu www.fami8.lodzkie.eu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu w terminie do 23 marca 2020 r. na adres skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka lub pisemnie na adres Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87.

Pliki do pobrania:

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl