Szkolenia z rozwiązywania różnic wielokulturowych dla pracowników pup i pomocy społecznej z województwa łódzkiego

 

Informacja dla

 pracowników socjalnych

w jednostkach pomocy społecznej

i pracowników powiatowych urzędów pracy

województwa łódzkiego

zainteresowanych udziałem w szkoleniu

pt. „Rozwiązywanie problemów wynikających

z różnic międzykulturowych” w formie online.

 

Wykonawca zaproponował zajęcia na platformie ZOOM, które odbywałyby się w czasie rzeczywistym. Do wzięcia udziału wystarczy połączenie z Internetem oraz komputer z głośnikami wbudowanymi lub podpiętymi do komputera (nie ma obowiązku posiadania mikrofonu i kamerki). Platforma, na której odbyłoby się szkolenie, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową GOOGLE CHROME, bez konieczności instalowania dodatkowej aplikacji. Szkolenie nie byłoby nagrywane.

W związku z powyższym, prosimy osoby zainteresowane udziałem w tej formie szkolenia o kontakt z koordynatorami projektu
w tej sprawie w terminie do 18 czerwca 2020 r.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie przez pracodawcę zainteresowanej osoby pisemnego zgłoszenia
wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych, znajdujących się na stronie internetowej projektu
www.fami8.lodzkie.eu .

i przesłanie dokumentów na adres skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka lub pisemnie na adres Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej  90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87.

 

 

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu nr 5/8-2017/OG-FAMI

pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”

współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl