Szkolenia z rozwiązywania różnic wielokulturowych dla pracowników pup i pomocy społecznej z województwa łódzkiego.

 

Zaproszenie dla

pracowników socjalnych

w jednostkach pomocy społecznej

i pracowników powiatowych urzędów pracy

województwa łódzkiego

do udziału w dniu 16 lipca 2020 r. w szkoleniu

pt. „Rozwiązywanie problemów wynikających z różnic międzykulturowych”

w formie online.

 

Wykonawca szkolenia pt. „Rozwiązywanie problemów wynikających z różnic międzykulturowych” Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaproponował jego przeprowadzenie w formie zdalnej (online) w dniu 16 lipca 2020 r. Zajęcia odbyłyby się na platformie ZOOM, w czasie rzeczywistym. Wg wykonawcy, do wzięcia udziału wystarczy połączenie z Internetem oraz komputer z głośnikami wbudowanymi lub podpiętymi do komputera (nie ma obowiązku posiadania mikrofonu i kamerki). Platforma, na której odbyłoby się szkolenie, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową GOOGLE CHROME, bez konieczności instalowania dodatkowej aplikacji. Szkolenie nie byłoby nagrywane.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie przez pracodawcę zainteresowanej osoby pisemnego zgłoszenia wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych, znajdujących się na stronie internetowej projektu www.fami8.lodzkie.eu,

na adres skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka lub pisemnie na adres Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu w terminie do 13 lipca 2020 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Pliki do pobrania:

- Program szkolenia 16.07.2020.

- Harmonogram szkolenia 16.07.2020.

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl