Ogłoszenie w sprawie kursów adaptacyjnych.

Szanowni Państwo!

 

Zapraszamy Beneficjentów projektu

pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”

na trwające 2 dni (12 godzin) kursy adaptacyjne on-line

organizowane we współpracy

ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Uniwersytetu Łódzkiego

 

W trakcie kursów adaptacyjnych:

  • uzyskacie Państwo podstawowe informacje dotyczące źródeł polskiego prawa i zasad funkcjonowania polskiej administracji,
  • nabędziecie umiejętności załatwiania niezbędnych dla cudzoziemców spraw urzędowych i życiowych,
  • uzyskacie informacje o polskich zwyczajach, kulturze i historii.

Zgłoszenia na kursy adaptacyjne przyjmuje sekretariat Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 21/23,    90-231 Łódź, II piętro, lub Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź.

 

Informacje w sprawie kursów adaptacyjnych możecie również Państwo uzyskać, przesyłając korespondencję mailową na adres poczty elektronicznej projektu: fami8@lodz.uw.gov.pl.


Pliki do pobrania:

- Instrukcja udziału w webinarium.

- Pouczenie o zasadach bezpiecznego korzystania z zajęć on-line.

- Harmonogram kursów.

- Wycofanie zgody.

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

- Formularz zgłoszeniowy.

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

- Wykaz cudzoziemców uprawnionych do udziału w kursach.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl