Zaproszenie dla pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej i pracowników powiatowych urzędów pracy województwa łódzkiego do udziału w dniu 30 września 2020 r. w szkoleniu pt. „Rozwiązywanie problemów wynikających z różnic międzykulturowych” w formie on-line.

Zaproszenie dla

pracowników socjalnych

w jednostkach pomocy społecznej

i pracowników powiatowych urzędów pracy

województwa łódzkiego

do udziału w dniu 30 września 2020 r. w szkoleniu

pt. „Rozwiązywanie problemów wynikających z różnic międzykulturowych” w formie on-line

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, będąca wykonawcą szkolenia pt. „Rozwiązywanie problemów wynikających z różnic międzykulturowych”, zaproponowała jego przeprowadzenie w formie zdalnej (on-line) w dniu 30 września 2020 r. Zajęcia odbyłyby się na platformie ZOOM, w czasie rzeczywistym. Wg wykonawcy, do wzięcia udziału wystarczy połączenie z Internetem oraz komputer z głośnikami wbudowanymi lub podpiętymi do komputera (nie ma obowiązku posiadania mikrofonu i kamerki). Platforma, na której odbyłoby się szkolenie, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową GOOGLE CHROME, bez konieczności instalowania dodatkowej aplikacji. Szkolenie nie byłoby nagrywane.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie przez pracodawcę zainteresowanej osoby pisemnego zgłoszenia wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych, znajdujących się na stronie internetowej projektu www.fami8.lodzkie.eu, na adres skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka lub pisemnie na adres Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu w terminie do 22 września 2020 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.


Pliki do pobrania:

- Pouczenie o zasadach bezpiecznego korzystania z zajęć on-line.
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
- Program szkolenia 30.09.2020
- Harmonogram szkolenia z 30.09.2020

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl