Zaproszenie dla pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej i pracowników powiatowych urzędów pracy województwa łódzkiego do udziału w jednym z dwóch jednodniowych szkoleń zdalnych pt. „Rozwiązywanie problemów wynikających z różnic międzykulturowych”, które odbędą się w dniach 26-27 października 2020 r.

Zaproszenie dla pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej

i pracowników powiatowych urzędów pracy województwa łódzkiego

do udziału w jednym z dwóch jednodniowych szkoleń zdalnych

pt. „Rozwiązywanie problemów wynikających z różnic międzykulturowych”,

które odbędą się w dniach 26-27 października 2020 r.

 

W dniach 26-27 października 2020 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, działająca na podstawie umowy zawartej z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi, przeprowadzi dwa jednodniowe szkolenia pt. „Rozwiązywanie problemów wynikających z różnic międzykulturowych”. Zajęcia odbędą się w formie zdalnej (na platformie ZOOM), w czasie rzeczywistym. Do wzięcia udziału wystarczy połączenie z Internetem oraz komputer z głośnikami wbudowanymi lub podpiętymi do komputera, nie ma obowiązku posiadania mikrofonu i kamerki. Platforma, na której przeprowadzone będzie się szkolenie, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową GOOGLE CHROME, bez konieczności instalowania dodatkowej aplikacji. Szkolenie nie będzie nagrywane. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie przez pracodawcę zainteresowanej osoby pisemnego zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych, który dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Zgłoszenie oraz formularz należy przesłać poprzez platformę ePUAP (adres skrytki: /lodzuw/skrytka) lub pisemnie na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź.

Ponieważ szkolenie jest jednodniowe, w zgłoszeniu prosimy wskazać dzień, którego ono dotyczy (26 czy 27 października br.). Jednocześnie zaznaczamy, że liczebność grup szkoleniowych jest ograniczona, stąd w razie dużego zainteresowania, o zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dodatkowo, z racji tego, że szkolenie odbędzie się on-line, w formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pole „Dane kontaktowe”) prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) uczestnika – na ten adres wykonawca szkolenia prześle odsyłacz do spotkania zdalnego.

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 20 października 2020 r.

 

Pliki do pobrania:

- Pouczenie o zasadach bezpiecznego korzystania z zajęć on-line.
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
- Program szkolenia 30.09.2020
- Harmonogram szkolenia z 30.09.2020

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl