Zaproszenie dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich województwa łódzkiego do udziału w szkoleniach on-line w ramach projektu pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”.

 

Zaproszenie dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich

województwa łódzkiego do udziału w szkoleniach on-line w ramach

projektu pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”

 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i szkół średnich województwa łódzkiego do udziału w 3 jednodniowych szkoleniach/warsztatach on-line, organizowanych w ramach projektu pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”, współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji:

1)    w dniu 24 listopada 2020 r. szkolenie pt. „Praca z uczniem innej narodowości”,

2)    w dniu 3 grudnia 2020 r. warsztaty pt. „Praca z klasą wielokulturową”,

3)    w dniu 10 grudnia 2020 r. warsztaty pt. „Praca z klasą wielokulturową”.

Grupy szkoleniowe powinny liczyć do 25 osób. Zajęcia odbędą się w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym, przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Do wzięcia udziału wystarczy połączenie z Internetem oraz komputer z głośnikami wbudowanymi lub podpiętymi do komputera, mikrofonem i kamerką. Odsyłacz (link) prowadzący do spotkania zdalnego zostanie przesłany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi na podany przez każdego uczestnika adres poczty elektronicznej. Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie przez dyrektora szkoły, w której pracuje nauczyciel zainteresowany udziałem w szkoleniu, pisemnego zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie oraz formularz można przesłać poprzez platformę ePUAP (adres skrytki: /lodzuw/skrytka), pisemnie na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź lub też po zabezpieczeniu danych osobowych uczestnika na adres poczty elektronicznej projektu fami8@lodz.uw.gov.pl.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 20 listopada 2020 r. (piątek).

Dodatkowo, z racji tego, że każde szkolenie odbędzie się on-line, w formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pole „Dane kontaktowe”) prosimy o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej (e-mail) uczestnika.

Jednocześnie zaznaczamy, że liczebność grup szkoleniowych jest ograniczona, stąd w razie dużego zainteresowania, o zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie http://fami8.lodzkie.eu/page/4,o-projekcie.html.

 

Pliki do pobrania:

- Warsztat Praca w klasie wielokulturowej .
- Szkolenie - Praca z uczniem innej narodowości
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- Pouczenie o zasadach bezpiecznego korzystania

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl