Kontakt

Koordynatorzy projektu :   

                                                     Beata Sowińska tel. 42 664 20 31

                                                     Sebastian Rakowski tel. 42 664 20 69

 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej

90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl