Godziny pracy punktów informacyjno-doradczych w Łodzi i w Skierniewicach.

Uprzejmie informujemy, że:

 1.  punkt informacyjno-doradczy w Łodzi:

  a) 24 grudnia 2020 r. będzie czynny w godzinach 9.00 -13.00, w tym czasie stacjonarnie usługi będą świadczyć doradcy integracyjni;
  zdalnie będzie można skorzystać z usług psychologa w godzinach 8.00-11.00; z usług mentora kulturowego w godzinach 9.00-13.00 oraz
  prawnika w godzinach 8.00-14.00; natomiast doradca zawodowy zamiast 24 grudnia 2020 r. będzie świadczyć usługi stacjonarnie
  w punkcie w dniu 22 grudnia 2020 r. w godzinach: 10.00-13.00;

  b) 31 grudnia 2020 r. z usług punktu będzie można skorzystać wyłącznie zdalnie – prawnik będzie świadczył usługi w godzinach: 8.00-14.00;
  psycholog w godzinach: 8.00-11.00; doradcy integracyjni zamiast 31 grudnia 2020 r. będą świadczyć usługi stacjonarnie w punkcie w dniu
  28 grudnia 2020 r. w godzinach 16.00-20.00; natomiast doradca zawodowy będzie świadczyć usługi stacjonarnie w punkcie w dniu 30 grudnia
  2020 r. w godzinach 15.00-18.00;
   
 2. punkt informacyjno-doradczy w Skierniewicach - w obydwa dni 24 i 31 grudnia 2020 r. dyżur doradcy integracyjnego w godzinach 8.00-14.00
  stacjonarnie w punkcie." 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl